56 602 888
09:00-21:00
Ava vestlusaken

Menüü

Turvalisusest

Taskulaod on valvatud 24/7 videovalvega.

Hoonel on alarmsüsteem, tule- ja suitsuandurid ning häirekeskus valvab neist tulevaid signaale.
Ruumisesse saavad siseneda vaid eelnevalt tuvastatud isikud ning nende liikumist jälgib videovalve.
Oma Taskulattu saad siseneda vaid Sina ise, lao lukustamiseks kasutad enda toodud tabalukku, mille võtmeid teistel pole.